फोटो गैलरी -

भाषा संगम २०१८

एलबम्स

BHASHA SANGAM 2018 भाषा संगम २०१८ निर्मित - 27-11-2018

National Integration Week 2018 कौमी एकता सप्ताह निर्मित - 24-11-2018


 CELEBRATION OF NATIONAL UNITY DAY एकता दिवस समरोह २०१८ निर्मित - 31-10-2018

Hindi Pakhwara हिंदी पखवाड़ा निर्मित - 14-09-2018

Swatchta pakhwada 2018 स्वच्छता पखवाडा 2018 निर्मित - 07-09-2018

Sanskrit Week  celebration - 2018-19 संस्कार समारोह 2018-19 निर्मित - 27-08-2018


Communal harmony साम्प्रदायिक समानता निर्मित - 22-08-2018


Reading Month-2018 Reading Month-2018 निर्मित - 13-08-2018

National Reading Day-Reading Month National Reading Day-Reading Month निर्मित - 07-08-2018

Investiture  Ceremony - 2018-19 संस्कार समारोह 2018-19 निर्मित - 07-08-2018

Christmas Celebration क्रिसमस सेलिब्रेशन निर्मित - 09-04-2018

Cubs and Bulbul शावक एवं बुलबुल निर्मित - 09-04-2018


Children बाल दिवस निर्मित - 17-11-2017

VAN MAHOTSAV वन महोत्सव निर्मित - 17-08-2017


RALLY ON WORLD MOSQUITO DAY विश्व मच्छर दिवस निर्मित - 16-08-2017
Annual Day Celebration वार्षिक दिवस समारोह निर्मित - 21-07-2017

Orientation Day of Class I 2017-18 कक्षा - I का स्वागत निर्मित - 20-07-2017

World Maleria Day मलेरिया दिवस निर्मित - 20-07-2017

World Population Day विश्व जनसंख्या दिवस निर्मित - 20-07-2017

Learning with colours रंगो से सीखे निर्मित - 19-07-2017

Inservice Course of PRTs Inservice Course of PRTs निर्मित - 17-07-2017

YOGA DAY CELEBRATED ON 21.06.2017 YOGA DAY CELEBRATED ON 21.06.2017 निर्मित - 17-07-2017

Miscellaneous Pics Miscellaneous Pics निर्मित - 17-07-2017

Pravesh test of Scouts & Guide Pravesh test of Scouts & Guide निर्मित - 15-07-2017